Bij voldoende inschrijvingen startten we elk jaar in september en in januari een nieuwe cursus. Als leidraad wordt het Oranje Kruis boekje (28ste druk) gebruikt. Wat u onder andere leert tijdens deze module:

Schakels in een keten:
– De vitale functies beoordelen (bewustzijn/ademhaling/circulatie)
– Te handelen bij verslikking/verstikking/verdrinking
– Ernstige bloedingen beoordelen en eerste hulp te verlenen
– Shockverschijnselen herkennen
– Plaatselijke letsels behandelen zoals kneuzing/verstuiking/oogletsel/koude-en warmteletsel/vergiftiging
– Diverse kleine ongevallen
– Reanimatie / AED bediening

Duur van deze module: ± 20 uur

U wordt opgeleid voor het diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis

De cursus wordt gehouden bij:
ReVaBo
Pastoor Bruggemanlaan 33a
6861 GR
Oosterbeek

De kosten voor deze cursus bedragen €250,- . Dit is inclusief de kosten voor het cursusboek, examen en het eerste jaar lidmaatschap van de vereniging.

Opgeven kan door een e-mail te sturen naar secretariaat@ehbo-oosterbeek.nl. Vermeld hierbij uw volledige naam, voorletters, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Het secretariaat neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

EHBO-cursussen worden door sommige zorgverzekeraars vergoed. Kijk hier of uw zorgverzekering de cursus ook vergoed.