Hoe is het allemaal begonnen:
De K.N.V. EHBO vereniging Oosterbeek is ontstaan uit de organisatie van de Geneeskundige dienst en Luchtbescherming die in 1939 in werking was gesteld. Vanaf die tijd is er intensief geoefend en al het volgende jaar, 10 mei 1940, kon op even onverwachte als dramatische wijze de lering in praktijk worden gebracht bij de inval van de Duitsers.

De vereniging zelf werd opgericht op 19 augustus 1942 met 20 leden en 28 aspirant leden. De stuwende krachten waren o.a.: De heren A. Rijks, P. Massee en J.W. Donderwinkel. De verdere opleidingen tot gediplomeerd EHBO-er werd intensief ter hand genomen door Dr. Onderwater Sr. en Dr. Van Maanen.

Toen op 17 september 1944 ‘s morgens de eerste bommen vielen en ‘s middags rond één uur de Engelse parachutisten landen op de Ginkelse Heide waren alle leden spoedig aanwezig. Onverschrokken namen zij de taak op zich om de gewonde burgers en Airbornes de eerste hulp te verlenen en hen naar hotel de Tafelberg, die als hoofdpost en ziekenhuis fungeerde, te brengen.

Zonder ophef deden zij daar hun plicht en menig dorpsgenoot of Engelsman zal met levenslange dankbaarheid terug denken aan dat kleine groepje EHBO-ers volhoudend tot op de laatste dag